Gezondheid en welzijn

 

 Veiligheid, gezondheid en welzijn: zie artikel 4 van het huishoudelijk reglement.

Hygiënische maatregelen bij Amudanza

Algemene hygiënische maatregelen die in alle omstandigheden van kracht blijven:

* Blijf thuis in geval van ziektesymptomen (verkoudheid, griep, covid of andere infecties);
* Goede handhygiëne blijft te allen tijde belangrijk;
* Draag een mondmasker bij mogelijk besmettingsgevaar naar anderen toe

Algemene gedragscode voor sporters:

Doe niet aan sport en blijf thuis bij ziekte of koorts of bij symptomen die kunnen wijzen op een infectie (grieperig gevoel, koorts, hoest, kortademigheid, neusloop, ongewone vermoeidheid).

Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest werd op covid-19.

Zodra de koorts weg is, is het aangeraden evenveel dagen geen sport te beoefenen als het aantal dagen dat de koorts heeft geduurd. Dit vanwege het risico op een hartontsteking.

Aanbevelingen m.b.t. de dansactiviteiten:

 • Gelieve bij ziektesymptomen het bestuur van de club te verwittigen en niet aan de activiteit deel te nemen. Als te veel mensen afwezig zijn, dan kan beslist worden om de activiteit te annuleren en naar een andere datum te verplaatsen.
 • Afwezigheden dienen steeds gemeld te worden aan het bestuur van Amudanza vzw via e-mail (info@amudanza.be) of via telefoon (0472 02 78 62).
 • Ventilatie: Om een zo goed mogelijke luchtkwaliteit te garanderen, ventileren wij de  ruimte tijdens de dansactiviteiten door ramen en deuren te openen. Het is onvermijdelijk dat hierdoor ook koudere buitenlucht wordt aangevoerd. We raden dan ook aan om bij koudere weerstemperaturen een extra kledingstuk te voorzien om aan te trekken tussen het dansen door.
Veiligheid
 • Betreed de dansvloer enkel met proper schoeisel. Breng desgevallend een extra paar schoenen mee voor de dansles of oefenavond. Een vuile dansvloer zorgt voor onveilige situaties (gladheid!).
 • Wees hoffelijk op de dansvloer en vermijd botsingen. Dat gebeurt door de volgende “verkeersregels” in acht te nemen:
  • Geef elkaar voldoende ruimte op de dansvloer;
  • Beginnende dansers worden aangemoedigd om naar de oefenavonden te komen, want oefening baart kunst! Van de ervaren dansers wordt aangenomen dat zij over de vaardigheden beschikken om de minder ervaren dansers te ontwijken op de dansvloer;
  • Bij dansen die rond de vloer worden gedanst, is de dansrichting ALTIJD tegen de wijzers van de klok;
  • Bij dansen die rond de vloer worden gedanst nemen minder ervaren koppels of koppels die op iets bepaald wensen te oefenen en daardoor meer ter plaatse blijven staan, de cirkel meer naar het midden van de vloer. De buitenkant van de vloer is bestemd voor dansers die wensen door te dansen.
Grensoverschrijdend gedrag

Amudanza draagt ethisch verantwoord sporten hoog in het vaandel. Dat betekent dat de dansclub een fijne omgeving hoort te zijn waar iedereen op een leuke en veilige manier de danssport kan beoefenen. Pesten, discriminatie, geweld of grensoverschrijdend gedrag hebben geen plaats in de dansclub.

Voor eventuele klachten kun je terecht bij Danssport Vlaanderen via het meldpunt integriteit of uiteraard ook bij het bestuur van Amudanza. Elke klacht zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en onderzocht.